Print Friendly, PDF & Email
2015. gada 30. maijs
Sacensību centrs: Tukuma ledus halle, Tukumā, Stadiona ielā 3

Programma elites un vecumu grupu dalībniekiem
17:00-17:45 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.
Pirms starta dalībnieki drīkst atrasties vienīgi sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.
18:00-19:00 Starts izlozes secībā
20:00 Uzvarētāju apbalvošana
Elites grupas: ME, WE – spēcīgākie orientieristi bez vecuma ierobežojuma
Vecuma grupas: MW 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65
Tautas klase: orientēšanās pastaiga bez laika kontroles

GrupaSprints 30.05.2015GrupaSprints 30.05.2015
M121.4 km 10KPW121.1 km 8KP
M142.0 km 13KPW141.4 km 10KP
M162.3 km 14KPW162.0 km 13KP
M182.8 km 14KPW182.3 km 14KP
M212.8 km 14KPW212.3 km 14KP
M21E3.1 km 14KPW21E2.8 km 14KP
M352.8 km 14KPW352.3 km 14KP
M452.3 km 14KPW452.0 km 13KP
M552.0 km 13KPW551.4 km 10KP
M651.4 km 10KPW651.1 km 8KP
Karte Karte uzmērīta 2015.gadā, autors Atis Rukšāns, mērogs 1:5000, augstuma līknes 2,0m.
Apvidus parki, ielas, pagalmi, upju krasti
Bīstamas vietas Dalībniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem, skrienot pa ielām. Šķērsojot ielas, pārliecinieties, ka pa tām nebrauc automašīnas!
Elites un vecumu grupās pieteikšanās līdz 25.05.2015 24:00
Pēc 25.05 tikai uz vakantajām vietām par 50% dārgāk.
Tautas klase piesakās sacensību vietā
Dalības maksa
E, 21, 35, 45, 55 grupās un Tautas klasei – EUR 5.00
12, 14, 16, 18, 65 grupās – EUR 3.00
SI īre EUR 1.00 EUR

Dalības maksu varēs samaksāt sacensību dienā vai iepriekš ar pārskaitījumu.

Distances, starta kārtība, atzīmēšanās
Elites grupām un Vecuma grupām
– orientēšanās skrējiens sprinta distancē;
– pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā;
– starta intervāls 1 minūte;
– atzīmēšanās ar SPORTIdent;
– uzvarētāju laiki visās grupās 12-15 min.

Tautas klasei
– orientēšanās pastaiga – izvēles distance bez atzīmēšanās un laika kontroles

Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvējiem Elites un vecuma grupās diploms un balva
Īpaši noteikumi
– Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.
– Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.
– Finišējušie dalībnieki un Tautas klases dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem Elites grupu un Vecuma grupu dalībniekiem!
– Tautas klases dalībnieki, atrodoties sacensību rajonā, nedrīkst palīdzēt elites un vecuma grupu dalībniekiem veikt distanci, izņemot palīdzības sniegšanu traumu guvušam dalībniekam!
Komanda
Atbildīgais par pasākumu: Zigfrīds Freimanis
Informācija
Zigfrīds Freimanis
29232026
sveikuli@sveikuli.lv
Rekvizīti
Orientēšanās klubs „SALDUS”
Aspazijas33-2,Saldus,LV-3801
Reģ. Nr. 50008089151
Swedbank
Konta Nr. LV77HABA0551009645960
Kods: HABALV22