Publicēts Stafetes starta protokols stafetes sacensībām. Komandu numuru kārtība saskaņā ar  iepriekšējā gada rezultātiem.