Publicēts 3.biļetens. Precizēti distanču parametri, ievietotas sac. centru shēmas.