Publicēts 2.biļetens nacionālo izlašu sacensībām ar precizētiem distanču parametriem.